Sidebar Menu

VAN RESERVATION

ตารางการจองรถ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

 

วันที่ 01 มิถุนายน 2567 วันที่ 02 มิถุนายน 2567 วันที่ 03 มิถุนายน 2567 วันที่ 04 มิถุนายน 2567
วันที่ 05 มิถุนายน 2567 วันที่ 06 มิถุนายน 2567 วันที่ 07 มิถุนายน 2567 วันที่ 08 มิถุนายน 2567
วันที่ 09 มิถุนายน 2567 วันที่ 10 มิถุนายน 2567 วันที่ 11 มิถุนายน 2567 วันที่ 12 มิถุนายน 2567
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 วันที่ 14 มิถุนายน 2567 วันที่ 15 มิถุนายน 2567 วันที่ 16 มิถุนายน 2567
วันที่ 17 มิถุนายน 2567 วันที่ 18 มิถุนายน 2567 วันที่ 19 มิถุนายน 2567  
       
       
       
       
       


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้รถ ที่นี่ (Download Car Reservation Form)
***กรุณาส่งเอกสารจองรถล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ในช่วงเวลา 8.30-15.30 น.***
-ถ้าส่งเอกสารการจองรถหลังเวลา 15.30 น.ทางแผนกการขนส่งอาจไม่สามารถจัดรถให้ได้ในวันรุ่งขึ้น
-แผนกการขนส่งจะ Update ตารางรถของวันถัดไป เวลา 16.00 น. ล่วงหน้า 1 วัน
(กรณีตารางรถวันเสาร์ ,อาทิตย์ และจันทร์ จะ Update พร้อมกันในวันศุกร์ เวลา 16.00 น.)

 

2:13:02 PM

 

Suvarnabhumi Campus

88 Moo 8 Bang Na-Trad Km. 26
Bangsaothong, Samuthprakarn
Thailand 10570